شال رومبلی بافت
سایز ۱۳۰*۱۷۰ سانتیمتر
قیمت ۱۹۵ تومان
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶