Skip to main content

روتختی پنبه دوزی multicolor-v1-mavi

رو تختی پنبه دوزی کاوری دونفره چهارفصل
در پاییز و زمستان هم میتوانید لحاف لایت داخلش بگذارید
چهار تکه شامل:
روتختی ۲۳۰*۲۲۰
ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰
۲عدد روبالش ۵۰*۷۰
قیمت ۳۲۰ تومان
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶