Skip to main content
نمایشگاه کتاب تهران 1394
نمایشگاه کتاب تهران ۱۳۹۴

علی اصغر قهرمانی مقبل، مولف کتاب در این برنامه گفت: در جایی (بوشهر) زندگی می‌کنیم که فاصله اندکی با خلیج فارس دارد و سردر دانشگاه رو به خلیج فارس ساخته شده است این مساله باعث می‌شود تا احساسی که به خلیج فارس داریم تشدید شود. این امر باعث شد تا با توجه به حوزه تخصصی‌ام که رشته زبان و ادبیات عربی است به دنبال یافتن راهی برای ابراز این علاقه‌ام باشد. این کنجکاوی در من ایجاد شد تا نام خلیج فارس در منابع عربی جستجو کنم و به دنبال این کار منابع را از قرن دوم تا دوازدهم در چهاربخش کتاب‌های جغرافیایی، تاریخی، تفسیری(دینی) و ادبی باشم.

قهرمانی مقبل با بیان اینکه چهارسال مشغول تدوین این کتاب بوده‌ام، اظهار کرد: پیش از این کتاب دیگری به زبان عربی نوشته شده بود اما کمیت منابع این کتاب بیشتر است و با تقسیم بندی جدیدی نوشته شده است. منابع کتابخانه‌ای در دسترس و الکترونیک بیشترین محل ارجاع من بوده است. این کتاب را به دلیل ارزشمندی خود خلیج فارس، به خلیج فارس تقدیم کردم. امیدوارم موسسات و نهادهایی چون وزارت امور خارجی که تنظیم کننده روابط ایران با دیگر کشورها هستند، بتوانند با ارسال این کتاب به سفارتخانه‌های کشورهای همسایه و برگزاری نشست‌های به تفاهم بیشتر در مساله خلیج فارس کمک کنند.