روتختی نوزادی کرم قهوه ای

ست روتختی نوزادی شامل:
کاورلحاف ١٠٠*١۵٠
لحاف لایت ٩۵*١۴۵
ملحفه تشک ١۰٠*١۵٠
۲عدد روبالش ۴۵*۳۵
٢عدد بالش ۴۵*۳۵
سفارش در تلگرام یا واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶