روتختی نوزادی دخترانه

ست روتختی نوزادی شامل:
کاورلحاف ١٠٠*١۵٠
لحاف لایت ٩۵*١۴۵
ملحفه تشک ١١٠*١۶٠
۲عدد روبالش ۴۵*۳۵
٢عدد بالش ۴۵*۳۵
قیمت ٢٩٠ تومان
سفارش در تلگرام یا واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶