روتختی ساتن calypso mavi

کاورست ساتن دونفره
شامل:
کاور لحاف:۲۰۰*۲۲۰
ملحفه تشک:۲۴۰*۲۶۰
روبالش۲عدد ۵۰*۷۰
روبالش والندار۲عدد۵۰*۷۰
قیمت ۵۶۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶