روتختی ترک اسپرت

روتختی سه بعدی رنفورس
شامل: کاور لحاف، ملحفه تشک و روبالش
قیمت دونفره ۳۵۰هزار تومان
یکنفره ۳۱۰
تلگرام:۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶ و ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹