روتختی نوزاد merakli

روتختی نوزاد عروسکی
شامل:
•لحاف ۱۵۰*۱۰۰ سانتیمتر
•کاور لحاف ۱۵۰*۱۰۰ سانتیمتر
•ملحفه تشک ۱۵۰*۱۰۰سانتیمتر
•دو عدد روبالش ۳۵*۴۵سانتیمتر
قیمت ست کاور بدون لحاف ۱۳۰
قیمت ست کاور، بالش و لحاف ۲۱۰ تومان
تماس با ما در تلگرام:
•۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹–۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶