سرویس روتختی نوزادی mommy

سرویس ۹تکه لحاف نوزادی:
لحاف ۹۵*۱۴۵
کاور لحاف۱۰۰*۱۵۰
ملحفه تشک۱۲۰*۱۶۰
گاردبالای تخت۴۵*۷۰
۲عددگاردبغل تخت۴۵*۱۳۰
۲عددروبالش۳۵*۴۵
۱عددبالش۳۵*۴۵
قیمت ۴۲۸۰۰۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶