روتختی نوزادی rabbit/yellow

ست روتختی نوزادی شامل:
کاورلحاف ١٠٠*١۵٠
لحاف لایت ٩۵*١۴۵
ملحفه تشک ١۰٠*١۵٠
۲عدد روبالش ۴۵*۳۵

سفارش در تلگرام یا واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶