ست روتختی شامل:

 • کاور لحاف و لحاف ۹۵*۱۳۰ سانت
 • ملحفه ۱۰۰*۱۵۰
 • دو‌ گارد بغل ۱۳۰*۴۰
 • یک گارد بالای سر ۶۵*۴۰
 • دو بالش و دو روبالش ۳۵*۴۵

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
 2. اینستاگرام: helooookitty

روتختی نوزادی گارددار freedom/panda

سیسمونی نوزادی طرح شیر:

ست مسافرتی نوزاد شامل:
 • لحاف ۹۵*۸۵ سانت
 • تشک ۸۰*۶۵
 • بالش روبالش ۳۲*۴۲
قنداق فرنگی(کیسه خواب)
تشک تعویض نوزاد
تشک لبه دار نوزاد

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. اینستاگرام: helooookitty

ست اتاق خواب کودک نوجوان زرافه:

ست روتختی شامل:

 • کاور لحاف و لحاف ۹۵*۱۳۰ سانت
 • ملحفه ۱۰۰*۱۵۰
 • دو بالش روبالش ۳۵*۴۵

پرده اتاق کودک:

 • عرض پرده حداکثر ۱۳۵ سانت
 • ارتفاع پرده تا ۳ متر

فرش مخمل فانتزی:

 • فرش ۱۰۰*۱۳۵ سانت
 • فرش ۱۲۰*۱۸۰ سانت
 • فرش ۱۳۵*۲۰۰ سانت
 • فرش ۱۳۵*۲۲۵ سانت

سفارش از طریق:

 1. واتسپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. اینستاگرام: helooookitty

ست فرش، روتختی و تشک لبه دار بالون:

ست روتختی شامل:
 • کاور لحاف و لحاف
 • ملحفه تشک
 • دو بالش روبالش
فرش مخمل اتاق کودک:
 • فرش ۱۰۰*۱۳۵ سانت
 • فرش ۱۲۰*۱۸۰ سانت
 • فرش ۱۳۵*۲۰۰ سانت
 • فرش ۱۳۵*۲۲۵ سانت
تشک لبه دار و بالش مستطیل کوچک
کوسن عروسکی و بالش فرم دهی مدل ابر

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
 2. اینستاگرام: helooookitty

سیسمونی دخترونه میکی موس:

 • ست روتختی نوزاد نوجوان گارددار
 • لحاف تشک بالش مسافرتی
 • تشک تعویض
 • کیف چرم
 • قنداق فرنگی

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. اینستاگرام: helooookitty

روتختی و لحاف تشک sailor:

 • ست روتختی نوجوان ملوانی
 • تشک لبه دار نوزاد
 • لحاف دم دستی
 • آغوش گیر نوزاد

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. اینستاگرام: helooookitty

ست کاور روتختی اسپرت دونفره ترکیه

سفارش از طریق:

 • واتساپ: ۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵
 • اینستاگرام: panbeduzi

ست روتختی و لحاف تشک کوآلا:

روتختی نوجوان شامل:
 • کاور لحاف و لحاف
 • ملحفه تشک
 • روبالش
ست دم دستی شامل:
 • لحاف
 • تشک
 • بالش روبالش

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. اینستاگرام: helooookitty

روتختی دخترانه نوجوان شامل:

 • کاور لحاف و لحاف
 • ملحفه تشک
 • روبالش
 • کوسن

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
 2. اینستاگرام: lalaland_tn

سیسمونی نوزاد دختر پرنسس و تکشاخ

 • ست روتختی نوزاد نوجوان
 • پرده اتاق کودک
 • قنداق سوئیسی
 • لحاف تشک بالش مسافرتی

سفارش از طریق:

 1. واتساپ:۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. اینستاگرام: helooookitty