ست روتختی نوجوان و یکنفره بالون شامل:

 • کاور لحاف
 • لحاف
 • ملحفه تشک
 • روبالش

سفارش از طریق:

 1. واتسپ: ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
 2. Instagram: lalaland_tn

سرویس کاور روتختی دونفره ساتن ترک شامل:

 • کاور لحاف، ملحفه تشک و روبالش

سفارش از طریق:

 1. اینستاگرام: panbeduzi
 2. واتساپ و تلگرام: ۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵

سیسمونی نوزادی بالون:

 • روتختی نوزادی بالون
 • لحاف تشک بالش مسافرتی
 • تشک لبه دار نوزاد
 • قنداق فرنگی
 • تشک تعویض
 • بالش فرم دهی سر نوزاد

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty

سرویس روتختی نوزادی تدی موزیک شامل:

 • کاور لحاف و لحاف ۹۵*۱۳۰ سانت
 • ملحفه ۱۰۰*۱۵۰ سانت
 • دو بالش روبالش ۳۵*۴۵ سانت
 • دو گارد بغل تخت ۱۳۰*۴۰ سانت
 • یک گارد بالای سر ۶۵*۴۰ سانت

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
 2. اینستاگرام: helooookitty

سیسمونی نوزادی baby boy سرمه ای:

 • ست روتختی نوزادی و گارد دور تخت
 • ست لحاف تشک بالش مسافرتی
 • تشک لبه دار نوزادی
 • کیف چرم لوازم نوزاد
 • قنداق سوئیسی
 • بالش فرم دهی ابر

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty