سیسمونی نوزادی hey baby it’s a boy

 • لحاف تشک بالش دم دستی چیندار
 • کیف چرم لوازم نوزاد
 • قنداق فرنگی(کیسه خواب)
 • قنداق سوئیسی(آغوشگیر)
 • تشک تعویض پوشک نوزاد

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty

سیسمونی نوزاد رنگ یاسی آبی balloon

 • روتختی نوزادی گارددار
 • ست لحاف تشک دم‌دستی
 • کیف چرم لوازم نوزاد
 • قنداق فرنگی نوزاد
 • تشک لبه دار نوزاد
 • تشک تعویض نوزاد
 • بالش فرم دهی ابر
 • فرش اتاق کودک

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty

سیسمونی نوزادی cute sheep

 • ست لحاف تشک بالش مسافرتی ساک‌شو ۵۱۵ تومان
 • کیف چرم ۲۶۰ تومان
 • قنداق فرنگی ۲۳۵ تومان
 • آغوش گیر ۲۲۰ تومان
 • تشک تعویض ۱۸۰ تومان
 • بالش فرم دهی ابر ۷۵ تومان

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty

ست روتختی و لحاف تشک نوزادی پسرونه

 • روتختی نوجوان و یکنفره
 • لحاف تشک بالش دم دستی
 • کیف چرم لوازم نوزاد
 • قنداق فرنگی نوزاد
 • آغوشگیر نوزاد

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty

سیسمونی نوزادی hey baby

 • ست روتختی نوزاد نوجوان
 • ست لحاف تشک بالش مسافرتی
 • فرش اتاق کودک
 • پرده اتاق کودک

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty

سیسمونی دخترونه little princess

 • ست روتختی نوجوان شامل کاور لحاف، لحاف، ملحفه تشک، روبالش و کوسن
 • ست دم دستی شامل لحاف تشک بالش روبالش
 • فرش فانتزی اتاق کودک

سفارش از طریق:

 1. واتساپ: ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
 2. Instagram: helooookitty

ست پرده و روتختی نوزادی خرگوشی دوقلو mommy

 • ست روتختی شامل:
 1. کاور لحاف و لحاف ۹۵*۱۳۰ سانت
 2. ملحفه تشک ۱۰۰*۱۵۰ سانت
 3. دو بالش روبالش ۳۲*۴۲ سانت
 • پرده حداکثر ۱۳۵*۳۰۰ سانت
 • سفارش از طریق:
 1. واتساپ: ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
 2. Instagram: helooookitty

سیسمونی نوزادی پسرونه hey baby/ it’s a boy

 • ست روتختی نوزادی و گارد دور تخت
 • ست لحاف تشک بالش دم دستی
 • آغوش گیر سوئیسی
 • بالش فرم دهی ابر

سفارش از طریق:

 1. واتساپ تلگرام: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
 2. Instagram: helooookitty

سیسمونی نوزادی دخترونه صورتی pretty girl

 • ست‌ روتختی نوزادی و گارد دور تخت
 • ست لحاف تشک بالش مسافرتی
 • تشک لبه دار نوزاد
 • قنداق فرنگی(کیسه خواب)
 • قنداق سوئیسی (آغوش گیر)
 • کیف لوازم نوزاد
 • بالش فرم دهی سر نوزاد

سفارش از طریق:

 1. Instagram: helooookitty
 2. واتساپ تلگرام: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶